Digital Marketing and Search Engine Optimization in Singapore

การตลาดดิจิตัลและ SEO ในประเทศสิงคโปร์  (Singapore)

สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก โดยถือว่าล้ำหน้าเป็นระดับโลก เนื่องจากภูมิประเทศของสิงค์โปร์ (Singapore) ที่มีลักษณะเป็นเกาะที่โดดเดี่ยวที่มีขนาดเล็กกว่าจังหวัดกรุงเทพมหานคร ไม่ค่อยมีทรัพยากรธรรมชาติ แล้วเคยที่ต้องพึ่งพาประเทศมาเลเซีย (Malaysia) ประชาชนในประเทศสิงคโปร์จึงจำเป็นต้องขยันและเรียนรู้สิ่งต่างๆเพื่อให้สามารถเอาตัวรอดจากการแข่งขันของโลกได้ ซึ่งทักษะด้านการตลาดดิจิตัลของบริษัท Digital Marketing & SEO Agency in Singapore ก็ส่วนหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับธุรกิจในประเทศสิงคโปร์

singapore digital marketing search engine optimization services

 

การตลาดดิจิตัลในสิงคโปร์ (Digital Marketing in Singapore)

การตลาดในประเทศสิงคโปร์ค่อนข้างจะแตกต่างจากการตลาดในประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia) โดยมีความล้ำหน้ากว่าเทียบเท่ากับประเทศที่เจริญแล้ว (Developed Countires) อย่างอเมริกา (USA) และยุโรป (Europe) เนื่องจากสิงคโปร์มองตัวเองว่าเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนี้ (Center of South East Asia Region) เหมาะสำหรับการเป็นสำนักงานใหญ่ (Head Office) ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป้าหมายของประเทศสิงคโปร์คือการเป็นประเทศที่สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก (Global Competitiveness)

การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) หรือในรูปแบบดิจิตอล (Digital Marketing) จึงเป็นสิ่งสำคัญบอกประเทศสิงคโปร์ซึ่งบุคลากรในด้านการตลาด (Digital Marketer) จำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งให้เก่งพอที่จะสามารถแข่งขันกับระดับโลกได้

 

Search Engine Optimization in Singapore

SEO หรือที่เรียกกันติดปากสั้นๆว่า Search Engine Optimization คือการทำให้เว็บไซต์ขององค์กรหรือบริษัทติดอันดับการค้นหาเมื่อทำการค้นหาใน Search Engine ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง เช่น Google Bing Yahoo

การที่เว็บไซต์ของบริษัทสามารถติดอันดับในหน้าแรกหรืออยู่อันดับต้นๆบนเสิร์ชเอ็นจิ้นที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามแบบ Google ได้นั้น จะทำให้มีปริมาณการคลิกหรือคนเยี่ยมชมเว็บไซต์เข้ามาอย่างมากมาย ดังนั้นจึงเกิดการแข่งขันอย่างสูงเพื่อที่จะให้เว็บไซต์ของบริษัทสามารถขึ้นไปติดอันดับต้นๆได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสิงคโปร์ซึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในระดับที่เทียบเท่ากับประเทศที่เจริญแล้ว การแข่งขันในด้าน SEO จึงมีสูงอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่า Singapore SEO ที่เป็นตัวบ่งว่าบริษัทไหนที่มีความสามารถที่จะนำเว็บไซต์ของบริษัทขึ้นไปอยู่บนการค้นหาอันดับต้นๆของ Google SG ที่เป็นเสิร์ชเอ็นจิ้นที่คนสิงคโปร์นิยมใช้กันมากที่สุด

แนวโน้มของตลาด

ความต้องการในการทำการตลาดออนไลน์ในประเทศสิงคโปร์จะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของนักการตลาดออนไลน์ทั่วโลก เพราะประชากรในโลกก็จะยิ่งใช้เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นในแต่ละวัน การที่ทุกคนเริ่มมีมือถือในรูปแบบ Smartphone จะยิ่งทำให้การตลาดออนไลน์เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย เพราะหมายถึงการที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราจะสามารถเจาะเข้าถึงตัวกลุ่มลูกค้าแต่ละคนของเราได้

โดยที่จะต้องการคนที่มีทักษะและประสบการณ์ในด้านการทำการตลาดออนไลน์ซึ่งทักษะเหล่านี้จะแตกต่างจากนักการตลาดทั่วไป เนื่องจากการตลาดดิจิตอลจำเป็นต้องเข้าใจถึงพฤติกรรมการใช้งานสื่อออนไลน์ของกลุ่มลูกค้าและการนำเทคโนโลยีมาส่อสารให้ตรงใจกับกลุ่มลูกค้า

singapore scenary

ความยากง่ายในการทำ Digital Marketing & SEO

ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำ Search Engine Optimization (SEO Specialist) ในประเทศสิงคโปร์จำเป็นที่ต้องมีทักษะและความเชี่ยวชาญสูง

ทีมงานที่ทำด้าน SEO Singapore จึงควรมีทักษะครอบคลุมหลายด้าน ตั้งแต่การเข้าใจกลุ่มลูกค้าของธุรกิจที่ต้องการทำ SEO การวางแผนกลยุทธ์ (Strategy) การวิเคราะห์คำศัพท์ที่ใช้ในการค้นหา (Keyword Research) การวิเคราะห์คู่แข่งในหน้าหนึ่งของผลลัพธ์ที่แสดงบน Google (Competition Analysis) การทำออนเพจ (On-Page Optimization) ซึ่งรวมไปถึงโครงสร้างเว็บไซต์ (Web Structure) การเลือกใช้โฮสติ้งที่เหมาะสม (Web Hosting) การปรับจูนความเร็วของเว็บไซต์ (Website Speed) การจัดหน้า UX/UI เพื่อให้ตรงกับความสนใจและการใช้งานของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น

View this post on Instagram

 

A post shared by Ken Sitti (@kensittiofficial) on

สำหรับใครที่สนใจในด้านการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) สามารถรับฟังเรื่องราวเพิ่มเติมจาก Podcast โดยนักการตลาดดิจิทัล (digital marketer) เพิ่มเติมได้ที่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *