การตลาดโดยใช้ YouTube SEO

YouTube SEO & Marketing การตลาดออนไลน์โดยการทำ YouTube Search Engine Optimization หรือที่เรียกในภาษาพูดกันว่าเป็นการทำ SEO ให้ YouTube Video เพื่อให้วีดีโอของเราขึ้นไปติดหน้าแรกหรืออันดับต้นๆบน YouTube เมื่อทำการค้นหาด้วยคำที่ต้องการ youtube seo   อ้างอิงผลการสำรวจและการจัดอันดับเมื่อไม่นานมานี้ โดยองค์การที่น่าเชื่อถือ ทำให้ทราบว่าปัจจุบันคนไทยใช้ YouTube ในการรับชมวีดีโอมากจนติดอันดับ 8 ของโลก ซึ่ง คนไทยใช้เวลาเฉลี่ยในการรับชมยูทูป ประมาณ 1.7 ชั่วโมง/วัน และคนไทยยังนิยมใช้มือถือในการดูยูทูป ทำให้ยอดดูคิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 65% และคนไทยที่ใช้ YouTube ในการรับชมสื่อ จะมีช่วงอายุประมาณ 18-45 ปี YouTube ได้กลายมาเป็น Search Engine Platform อันดับ #2 รองจาก Google ซึ่งแต่ละวัน YouTube มียอดวิวมากกว่า 4 พันล้านครั้ง …