SEO และ Digital Marketing สำหรับธุรกิจ

การนำทักษะด้านการตลาดดิจิตัลและ Search Engine Optimization มาปรับในธุรกิจ   Digital Marketing การทำดิจิตัลมารเ์ก็ตติ้งหรือการตลาดออนไลน์นั้น สามารถแตกออกเป็นหลายชนิด ตั้งแต่การจ่ายเงินให้กูเกิ้ลเพื่อทำโฆษณา (Google Ads) การทำ Facebook Marketing การโพสต์ Instagram หรือการทำอันดับของเว็บไซต์ให้สูงเมื่อทำการค้นหาด้วยคำศัพท์บน Google (SEO) ซึ่งในบทความนี้ เราจะขอยกบางตัวอย่างมาพูดถึงเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น   SEO for business Search Engine Optimization คือการทำให้เว็บไซต์ติดอันดับหน้าหนึ่งของ Google ตัวอย่าง เช่น ค้นหาคำว่า ‘bangkok seo’ ใน google.co.th จะพบเว็บไซต์ 2bearsmarketing.com ในหน้าแรกอันดับต้นๆของ google เป็นต้น สำหรับธุรกิจแล้ว SEO มีประโยชน์เป็นอย่างมาก เนื่องจากการที่เว็บไซต์ธุรกิจของเราติดอับดับต้นๆของการค้นหาใน Google แล้ว จะทำให้ดูมีความน่าเชื่อถือ เพราะแสดงว่าเรามีความตั้งใจและใส่ใจในธุรกิจของเรา อีกทั้ง การที่เว็บอยู่อับดับแรกๆ จะทำให้มีคนที่สนใจค้นหาคำเหล่านั้นคลิกเข้ามายังเว็บไซต์ของเราเป็นจำนวนมาก …

การตลาดโดยใช้ YouTube SEO

YouTube SEO & Marketing การตลาดออนไลน์โดยการทำ YouTube Search Engine Optimization หรือที่เรียกในภาษาพูดกันว่าเป็นการทำ SEO ให้ YouTube Video เพื่อให้วีดีโอของเราขึ้นไปติดหน้าแรกหรืออันดับต้นๆบน YouTube เมื่อทำการค้นหาด้วยคำที่ต้องการ youtube seo   อ้างอิงผลการสำรวจและการจัดอันดับเมื่อไม่นานมานี้ โดยองค์การที่น่าเชื่อถือ ทำให้ทราบว่าปัจจุบันคนไทยใช้ YouTube ในการรับชมวีดีโอมากจนติดอันดับ 8 ของโลก ซึ่ง คนไทยใช้เวลาเฉลี่ยในการรับชมยูทูป ประมาณ 1.7 ชั่วโมง/วัน และคนไทยยังนิยมใช้มือถือในการดูยูทูป ทำให้ยอดดูคิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 65% และคนไทยที่ใช้ YouTube ในการรับชมสื่อ จะมีช่วงอายุประมาณ 18-45 ปี YouTube ได้กลายมาเป็น Search Engine Platform อันดับ #2 รองจาก Google ซึ่งแต่ละวัน YouTube มียอดวิวมากกว่า 4 พันล้านครั้ง …