SEO และ Digital Marketing สำหรับธุรกิจ

การนำทักษะด้านการตลาดดิจิตัลและ Search Engine Optimization มาปรับในธุรกิจ   Digital Marketing การทำดิจิตัลมารเ์ก็ตติ้งหรือการตลาดออนไลน์นั้น สามารถแตกออกเป็นหลายชนิด ตั้งแต่การจ่ายเงินให้กูเกิ้ลเพื่อทำโฆษณา (Google Ads) การทำ Facebook Marketing การโพสต์ Instagram หรือการทำอันดับของเว็บไซต์ให้สูงเมื่อทำการค้นหาด้วยคำศัพท์บน Google (SEO) ซึ่งในบทความนี้ เราจะขอยกบางตัวอย่างมาพูดถึงเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น   SEO for business Search Engine Optimization คือการทำให้เว็บไซต์ติดอันดับหน้าหนึ่งของ Google ตัวอย่าง เช่น ค้นหาคำว่า ‘bangkok seo’ ใน google.co.th จะพบเว็บไซต์ 2bearsmarketing.com ในหน้าแรกอันดับต้นๆของ google เป็นต้น สำหรับธุรกิจแล้ว SEO มีประโยชน์เป็นอย่างมาก เนื่องจากการที่เว็บไซต์ธุรกิจของเราติดอับดับต้นๆของการค้นหาใน Google แล้ว จะทำให้ดูมีความน่าเชื่อถือ เพราะแสดงว่าเรามีความตั้งใจและใส่ใจในธุรกิจของเรา อีกทั้ง การที่เว็บอยู่อับดับแรกๆ จะทำให้มีคนที่สนใจค้นหาคำเหล่านั้นคลิกเข้ามายังเว็บไซต์ของเราเป็นจำนวนมาก …