SEO และ Digital Marketing สำหรับธุรกิจ

การนำทักษะด้านการตลาดดิจิตัลและ Search Engine Optimization มาปรับในธุรกิจ   Digital Marketing การทำดิจิตัลมารเ์ก็ตติ้งหรือการตลาดออนไลน์นั้น สามารถแตกออกเป็นหลายชนิด ตั้งแต่การจ่ายเงินให้กูเกิ้ลเพื่อทำโฆษณา (Google Ads) การทำ Facebook Marketing การโพสต์ Instagram หรือการทำอันดับของเว็บไซต์ให้สูงเมื่อทำการค้นหาด้วยคำศัพท์บน Google (SEO) ซึ่งในบทความนี้ เราจะขอยกบางตัวอย่างมาพูดถึงเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น   SEO for business Search Engine Optimization คือการทำให้เว็บไซต์ติดอันดับหน้าหนึ่งของ Google ตัวอย่าง เช่น ค้นหาคำว่า ‘bangkok seo’ ใน google.co.th จะพบเว็บไซต์ 2bearsmarketing.com ในหน้าแรกอันดับต้นๆของ google เป็นต้น สำหรับธุรกิจแล้ว SEO มีประโยชน์เป็นอย่างมาก เนื่องจากการที่เว็บไซต์ธุรกิจของเราติดอับดับต้นๆของการค้นหาใน Google แล้ว จะทำให้ดูมีความน่าเชื่อถือ เพราะแสดงว่าเรามีความตั้งใจและใส่ใจในธุรกิจของเรา อีกทั้ง การที่เว็บอยู่อับดับแรกๆ จะทำให้มีคนที่สนใจค้นหาคำเหล่านั้นคลิกเข้ามายังเว็บไซต์ของเราเป็นจำนวนมาก …

Digital Marketing and Search Engine Optimization in Singapore

การตลาดดิจิตัลและ SEO ในประเทศสิงคโปร์  (Singapore) สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก โดยถือว่าล้ำหน้าเป็นระดับโลก เนื่องจากภูมิประเทศของสิงค์โปร์ (Singapore) ที่มีลักษณะเป็นเกาะที่โดดเดี่ยวที่มีขนาดเล็กกว่าจังหวัดกรุงเทพมหานคร ไม่ค่อยมีทรัพยากรธรรมชาติ แล้วเคยที่ต้องพึ่งพาประเทศมาเลเซีย (Malaysia) ประชาชนในประเทศสิงคโปร์จึงจำเป็นต้องขยันและเรียนรู้สิ่งต่างๆเพื่อให้สามารถเอาตัวรอดจากการแข่งขันของโลกได้ ซึ่งทักษะด้านการตลาดดิจิตัลของบริษัท Digital Marketing & SEO Agency in Singapore ก็ส่วนหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับธุรกิจในประเทศสิงคโปร์   การตลาดดิจิตัลในสิงคโปร์ (Digital Marketing in Singapore) การตลาดในประเทศสิงคโปร์ค่อนข้างจะแตกต่างจากการตลาดในประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia) โดยมีความล้ำหน้ากว่าเทียบเท่ากับประเทศที่เจริญแล้ว (Developed Countires) อย่างอเมริกา (USA) และยุโรป (Europe) เนื่องจากสิงคโปร์มองตัวเองว่าเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนี้ (Center of South East Asia Region) เหมาะสำหรับการเป็นสำนักงานใหญ่ (Head Office) ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป้าหมายของประเทศสิงคโปร์คือการเป็นประเทศที่สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก (Global Competitiveness) การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) หรือในรูปแบบดิจิตอล …