การตลาดโดยใช้ YouTube SEO

YouTube SEO & Marketing

การตลาดออนไลน์โดยการทำ YouTube Search Engine Optimization หรือที่เรียกในภาษาพูดกันว่าเป็นการทำ SEO ให้ YouTube Video เพื่อให้วีดีโอของเราขึ้นไปติดหน้าแรกหรืออันดับต้นๆบน YouTube เมื่อทำการค้นหาด้วยคำที่ต้องการ

 

อ้างอิงผลการสำรวจและการจัดอันดับเมื่อไม่นานมานี้ โดยองค์การที่น่าเชื่อถือ ทำให้ทราบว่าปัจจุบันคนไทยใช้ YouTube ในการรับชมวีดีโอมากจนติดอันดับ 8 ของโลก ซึ่ง คนไทยใช้เวลาเฉลี่ยในการรับชมยูทูป ประมาณ 1.7 ชั่วโมง/วัน และคนไทยยังนิยมใช้มือถือในการดูยูทูป ทำให้ยอดดูคิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 65% และคนไทยที่ใช้ YouTube ในการรับชมสื่อ จะมีช่วงอายุประมาณ 18-45 ปี

YouTube ได้กลายมาเป็น Search Engine Platform อันดับ #2 รองจาก Google ซึ่งแต่ละวัน YouTube มียอดวิวมากกว่า 4 พันล้านครั้ง ข้อมูลจาก Google Thailand ระบุว่า คนไทยใช้ YouTube เพิ่มมากขึ้นจากปีที่แล้วปรมาณ 1.1 ชั่วโมง/วัน นอกจากนี้การใช้มือถือในการดูยูทูป ยังเพิ่มจากปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 52% เป็น 65%

 

YouTube SEO กับธุรกิจไทย

มีการคาดเดากันว่าต่อไปธุรกิจต่างๆในประเทศไทยจะเริ่มปรับตัวใช้สื่อวีดีโอในการทำการตลาดกันมากขึ้น นำโดยการสินค้าและบริการทางอินเตอร์เน็ต ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจซอฟแวร์ ธุรกิจการเรียนการสอน และธุรกิจยานยนต์ เป็นต้น จะเริ่มหันมาใช้สื่อโฆษณาแบบดิจิตอล (Digital Media) กันมากขึ้น

ยิ่งไปกว่านั้นในยุคนี้การสร้างเนื้อหากำลังเข้าสู่ยุคของความเสมือนจริง ซึ่งสามารถจำลองเสียงต่างๆรวมถึงสภาพแวดล้อมรอบๆของผู้ชม ทำให้ผู้ชมสามารถมองไปได้รอบตัวเหมือนในชีวิตจริง และในตอนนี้ทีมงานของ YouTube กำลังร่วมมือกับผู้ประกอบการมือถือ ในการจัดทำให้ผู้ใช้งานสามารถดูวิดีโอแบบออฟไลน์ได้

สาเหตุที่ทำให้การดู YouTube ของคนไทยเพิ่มขึ้น

สาเหตุเกิดจากการกำลังเข้าสู่ยุค 4G ในประเทศไทย ยุคที่อินเตอร์เน็ตไร้สายมี speed หรือความเร็วที่สูงขึ้นจนกระทั่งสามารถดูสื่อวีดีโอได้ อีกทั้งอินเตอร์เนตยังเข้าไปถึงทุกพื้นที่ของประเทศ ในราคาลดลง

 

การนำ YouTube SEO ไปใช้งาน

การตลาดออนไลน์โดยวิธีการรับทำ SEO ให้ YouTube มีองค์ประกอบหลายอย่าง เรื่มตั้งแต่การสร้างช่องวีดีโอให้เหมาะสม หรือที่เรียกันว่าการทำ YouTube Channel Optimization เป็นการทำให้ช่อง YouTube ของธุรกิจคุณดูมีความน่าเชื่อถือ โดยบ่งบอกถึงลักษณะประเภทของธุรกิจคุณ มีโครงสร้างที่ดี รวมถึงการวางแผนตั้งหัวข้อ (Title) คำอธิบาย (Description) ของวีดีโอของคุณดูให้น่าสนใจ และยังเกี่ยวข้องการอัพโหลดวีดีโออย่างถูกวิธี รวมไปถึงการดูแลรักษาวีดีโอของคุณให้สามารถแสดงผลบน YouTube ได้อย่างต่อเรื่องและยาวนาน

คุณสามารถลงทุนสร้างวีดีโอดีๆ เพื่อแนะนำสินค้าหรือบริการให้กับธุรกิจของคุณ แต่จะมีประโยชน์อะไรถ้ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณไม่เห็นวีดีโอของคุณ จึงสำคัญมากที่จะทำให้วีดีโอของคุณขึ้นไปอยู่หน้าแรกของ YouTube

 

บทความดัดแปลงและอ้างอิงจาก YouTube SEO & Marketing – 2BearsMarketing.com